ویرایش تگ ام پی تری Mp3 Tag Editor
آدرس فایل
نام فایل
عنوان فایل
خواننده
توضیحات
نام آلبوم
سال ساخت
Genre
کپی رایت
کمپرسور
عکس فایل